Cijene usluga

Iskop i zatrpavanje rake 59,73
Otvaranje i zatvaranje grobnice 55,75
Prijenos pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa i smještanje u raku, te nošenje slike, križeva i vijenaca na grobno mjesto 106,19
Skidanje te ponovna postava pokrovne ploče (slijepa grobnica) 17,52
Preuzimanje pokojnika od prijevoznika te postava na odar 33,18
Pranje susjednih grobova nakon pogreba 6,64
Odvoz i zbrinjavanje vijenca s groba 15,26
Izrada grobnog humka nakon pogreba po zahtjevu 15,93
Odvoz viška zemlje nakon ukopa 17,26
Vođenje zakonom propisanih podataka te unos u grobni očevidnik 12,87
Naknada za utrošenu električnu energiju 6,64
Korištenje razglasa kod sprovoda 5,98
Kitanje pokrovne ploče cementnim mortom 6,64
Kitanje pokrovne ploče silikonskim kitom 7,30
Razbijanje cementnog estriha na grobu s zbrinjavanjem nastalog otpada 6,11
Bojanje unutarnjeg dijela grobnice 15,26
Ispumpavanje vode iz grobnice ili groba 13,80
Iznajmljivanje grobnice 1,36
Izdavanje potvrde o vlasništvu groba, izdavanje rješenja o novom vlasniku i upis u katastar groblja 4,76
Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog mjesta na drugu osobu po ovjerenoj ostavinskoj raspravi ili drugim pravnim putem 4,76
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,50 – grobnica 159,28
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,40 – zemljani ukop (duplo grobno mjesto) 108,78
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 1.20 x 2,40 – zemljani ukop (jedno grobno mjesto) 63,71
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog duže od 10 godina 107,51
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog od5 do 10 godina 127,82
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog unutar 5 godina 151,31
Preslagivanje ostataka pokojnika – vađenje posmrtnih ostataka, pospremanje istih u drugi mrtvački sanduk ili vreću te polaganje istih 190,74
Skupljanje i deponiranje ostataka lijesa nakon ekshumacije i čišćenje grobnice 14,07
Obavijest o smrti, objava 4,08
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 2,00 s naknadom za suglasnost 2630,00
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 2,00 720,00
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 1,40 s naknadom za suglasnost 2380,00
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 1,20 650,00
Odobrenje za klesanje i pjeskarenje slova na nadgrobnu ploču 5,31
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – izgradnja grobnice 106,19
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto 40,79
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto bez okvira 53,09
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto 66,36
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto bez okvira 53,09
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za jednostruko grobno mjesto 42,47
Suglasnost za građevinske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za dvostruko grobno mjesto 59,73
Suglasnost za građevinske radove – radovi na izgradnji okvira za jednostruko i dvostruko grobno mjesto 26,55
Suglasnost za klesarske radove – radovi postavljanja spomenika 14,60
Suglasnost za klesarske radove – radovi na postavljanju pokrovne ploče 14,60
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi reklamacije 6,64
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu PKV 9,29
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu KV 11,55
Usluga ukopa pokojnika van radnog vremena ili subotom uvećavaju se za 35%  
   
Usluga dopreme materijala (relacija cca 25 km) 5,31
Usluga dopreme materijala (relacija od 25-60km) 6,17
Usluga dopreme materijala sa razastiranjem
(relacija cca 25 km)
7,83
Usluga razastiranja materijala 1,13
Usluga dopreme robe po toni (relacija cca 25 km) 5,31
Usluga planiranja površine 0,36
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom (relacija cca 15 km) 5,84
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom i razastiranjem (relacija cca 15 km) 6,72
Usluga čišćenja odvodnog jarka (dužni metar) 1,66
Usluga iskopa odvodnog jarka m3 2,69
Usluga po jednom prijevozu otpadnog materijala
(tehnološki neopasni otpad relacija cca 10 km)
42,60
Usluga rada stroja 46,45
Usluga porezivanja nerazvrstanih puteva 46,45
Usluga rada radnika 9,29
Usluga košnje javnih površina (flaksanje) visine trave do 50 cm 0,05
Usluga košnje javnih površina(flaksanje) visine trave preko 50 cm 0,09
Usluga rada kamiona 46,45
Usluga rada vibronabijača s radnikom 21,50
Usluga rada agregata za struju 17,25
Usluga rada radnika sa motornom pilom 17,25
Usluga rada radnika s motornom šišačicom živice 17,25
Malčiranje pretežno ravnih zelenih površina visine trave do 0,8 m 0,03
Malčiranje kosih i neravnih površina visine trave iznad 0,8 m 0,04
Malčiranje zelene biljne mase uz prometnice širine do 1,6 m (bankine) 0,03
Usluga rada traktorom 46,45
Usluga rada kamiona sa ralicom 46,45
Usluga rada kamiona s ralicom i posipačem 42,60
Usluga rada kamiona na odvozu snijega 42,47
Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta 50,17
Usluga rada rovokopača na utovaru snijega 41,14
Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta 50,17
Usluga čišćenja nogostupa frejzom 23,23
Usluga rada traktora na čišćenju snijega nerazvrstanih cesta, strmih i uskih ulica 36,50
Usluga rad traktora posipačem na posipavanju dolomitskim agregatom i solju 49,24
Usluga rada traktora ralicom i posipačem na čišćenju snijega po nerazvrstanim cestama 52,82
Ručno čišćenje snijega i leda na pješačkim prijelazima, nogostupima i autobusnim stajalištima 0,27
Ručno posipavanje soli po nogostupima i autobusnim stajalištima 0,11

Sve navedene cijene su izražene u eurima (€) i bez PDV-a.

 

Cjenik važi od 01.01.2023.