Cijene usluga

Iskop i zatrpavanje rake 325,00
Otvaranje i zatvaranje grobnice 325,00
Prijenos pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa i spuštanje u raku te nošenje križeva 750,00
Vođenje zakonom propisanih podataka i unos u  grobni očevidnik 25,00
Naknada za utrošenu električnu energiju 30,00
Korištenje razglasa kod sprovoda 15,00
Kitanje pokrovne ploče cementnim mortom 40,00
Kitanje pokrovne ploče silikonskim kitom 50,00
Razbijanje cementnog estriha na grobu sa  zbrinjavanjem nastalog otpada 105,00
Bjeljenje grobnice 80,00
Izdavanje potvrde o vlasništvu groba,izdavanje rješenja o novom vlasniku i upis u katastar groblja 35,00
Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog  mjesta na drugu osobu ovjerenom izjavom o besplatnom ustupanju i drugim pravnim putem 35,00
Izdavanje suglasnosti za klesarske radove 380,00
Izdavanje suglasnosti za građevinske radove 140,00
Izdavanje suglasnosti za građevinske radove 220,00
Ispumpavanje vode iz grobnice 86,00
Iznamljivanje grobnice 8,20
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 1,75 X 2,80 grobnica 1200,00
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta za grob  2,00 X 2,40 700,00
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta za grob (jedna osobe) 2,50 X 1,20 400,00
Izrada armirano betonske grobnice veličine 2,50 X 1,60 s naknadom za suglasnost 9500,00
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog duže od 10 godina 667,00
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog od 5 do 10 godina 838,50
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice unutar 5 godina 992,00
Preslagivanje ostatka pokojnika – vađenje posmrtnih ostataka pospremanje istih u drugi mrtvački sanduk ili vreču te polaganje istih 1100,00
Skupljanje i deponiranje ostataka lijesa nakon eshumacije i čiščenje grobnice 80,00
Obavijest o smrti objava 25,00
Preuzimanje pokojnika od prijevoznika  i postava na odar 250,00
Tiskanje osmrtnica 10 kom 35,00
Tiskanje osmrtnica 20 kom 50,00
Postavljanje osmrtnica na području Općine Maruševec (10 kom) 35,00
Postavljanje osmrtnica na području Općine Maruševec (20 kom) 50,00
Odobrenje za uklesavanje slova na nadgrobnu ploču 45,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu po satu KV 85,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu po satu PKV 100,00
Preuzimanje pokojnika i postava na odar od drugih prijevoznika (radnim danom van radnog vremena) 437,50
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu po satu KV  (radnim danom van radnog vremena) 106,25
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu po satu PKV (radnim danom van radnog vremena) 125,00
Preuzimanje pokojnika i postava na odar od drugih prijevoznika (radni dan – noć, subota) 525,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu po satu KV (radni dan – noć, subota) 127,50
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu po satu PKV (radni dan – noć, subota) 150,00
Preuzimanje pokojnika  i postava na odar od drugih prijevoznika (blagdan) 700,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu po satu KV  (blagdan) 170,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu po satu PKV  (blagdan) 200,00
Usluga  dopreme robe po toni (relacija cca 25 km) 27,00
Usluga dopreme materijala sa razastiranjem  po 1 m3 (relacija cca 25 km) 35,00
Usluga  razastiranja po 1 m3 5,00
Usluga planiranja površine 1 m2 1,50
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom po 1 m3 (relacija cca 15 km) 26,00
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom i razastiranjem po 1 m3 (relacija cca 15 km) 30,00
Čišćenja odvodnog jarka po 1 m (dužni metar) 7,00
Iskop odvodnog jarka po 1 m3 12,00
Usluga prijevoza otpadnog materijala po jednom prijevozu (tehnološki neopasni otpad)  (relacija cca 10 km) 190,00
Usluga rada stroja po 1 satu rada 200,00
Porezivanja nerazvrstanih puteva po 1 satu rada 200,00
Usluga rada radnika po 1 satu rada 55,00
Usluga košnje javnih površina visine trave do 50 cm sa uklanjanjem i odvozom trave po 1 m2 0,20
Usluga košnje javnih površina visine trave preko 50 cm sa uklanjanjem i odvozom trave po 1 m2 0,40
Usluga rada kamiona po 1 satu rada 200,00
Usluga rada vibronabijača s radnikom po 1 satu rada 100,00
Usluga korištenja agregata za struju po 1 satu rada 80,00
Usluga rada radnika sa motornom pilom po 1 satu rada 70,00
Usluga čišćenja snijega kamiona s ralicom 200,00
Usluga čiščenje snijega s kamionom i posipačem 230,00
Usluga rada kamiona na odvozu snijega 190,00
Usluga rada strojeva na čiščenju snijega  ulica i i parkirališta 230,00
Usluga rada rovokopača na utovaru snijega 180,00
Usluga čišćenja snijega po nogustupima s frezom (motokultivator) 110,00

Sve navedene cijene su izražene u HRK i bez PDV-a.