Cijene usluga

Iskop i zatrpavanje rake 450,00
Otvaranje i zatvaranje grobnice 420,00
Prijenos pokojnika od mrtvačnice do mjesta ukopa i smještanje u raku, te nošenje slike, križeva i vijenaca na grobno mjesto 800,00
Skidanje te ponovna postava pokrovne ploče (slijepa grobnica) 132,00
Preuzimanje pokojnika od prijevoznika te postava na odar 250,00
Pranje susjednih grobova nakon pogreba 50,00
Odvoz i zbrinjavanje vijenca s groba 115,00
Izrada grobnog humka nakon pogreba po zahtjevu 120,00
Odvoz viška zemlje nakon ukopa 130,00
Vođenje zakonom propisanih podataka te unos u grobni očevidnik 97,00
Naknada za utrošenu električnu energiju 50,00
Korištenje razglasa kod sprovoda 45,00
Kitanje pokrovne ploče cementnim mortom 50,00
Kitanje pokrovne ploče silikonskim kitom 55,00
Razbijanje cementnog estriha na grobu s zbrinjavanjem nastalog otpada 46,00
Bojanje unutarnjeg dijela grobnice 115,00
Ispumpavanje vode iz grobnice ili groba 104,00
Iznajmljivanje grobnice 10,25
Izdavanje potvrde o vlasništvu groba, izdavanje rješenja o novom vlasniku i upis u katastar groblja 35,00
Evidencija prijenosa prava korištenja grobnog mjesta na drugu osobu po ovjerenoj ostavinskoj raspravi ili drugim pravnim putem 35,00
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,50 – grobnica 1.200,00
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 2,00 x 2,40 – zemljani ukop (duplo grobno mjesto) 800,00
Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta veličine 1.20 x 2,40 – zemljani ukop (jedno grobno mjesto) 480,00
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog duže od 10 godina 810,00
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog od5 do 10 godina 963,00
Ekshumacija pokojnika iz zemlje ili grobnice pokopanog unutar 5 godina 1140,00
Preslagivanje ostataka pokojnika – vađenje posmrtnih ostataka, pospremanje istih u drugi mrtvački sanduk ili vreću te polaganje istih 1.437,00
Skupljanje i deponiranje ostataka lijesa nakon ekshumacije i čišćenje grobnice 106,00
Obavijest o smrti, objava 30,00
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 2,00 s naknadom za suglasnost 14.250,00
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 2,00 3.000,00
Izrada armirano zidane betonske grobnice veličine 2,50 x 1,40 s naknadom za suglasnost 9.300,00
Izrada armirano betonskog okvira s pripadajućim stazama 2,40 x 1,20 2.100,00
Odobrenje za klesanje i pjeskarenje slova na nadgrobnu ploču 40,00
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – izgradnja grobnice 800,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto 300,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za jednostruko grobno mjesto bez okvira 400,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto 400,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi kompletnog opremanja grobnim uređajem ( oblačenje okvira i pokrova) za dvostruko grobno mjesto bez okvira 500,00
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za jednostruko grobno mjesto 320,00
Suglasnost za građevinske radove – radovi renoviranja na postojećim grobnim uređajima za dvostruko grobno mjesto 450,00
Suglasnost za građevinske radove – radovi na izgradnji okvira za jednostruko i dvostruko grobno mjesto 200,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi postavljanja spomenika 110,00
Suglasnost za klesarske radove – radovi na postavljanju pokrovne ploče 110,00
Suglasnost za građevinske i klesarske radove – radovi reklamacije 50,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu PKV 70,00
Usluga rada djelatnika prema zahtjevu KV 87,00
Usluga ukopa pokojnika van radnog vremena ili subotom uvećavaju se za 35%  
   
Usluga dopreme materijala (relacija cca 25 km) 40,00
Usluga dopreme materijala (relacija od 25-60km) 46,50
Usluga dopreme materijala sa razastiranjem
(relacija cca 25 km)
59,00
Usluga razastiranja materijala 8,50
Usluga dopreme robe po toni (relacija cca 25 km) 27,00
Usluga planiranja površine 2,70
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom (relacija cca 15 km) 44,00
Usluga prijevoza otpadnog materijala sa utovarom i razastiranjem (relacija cca 15 km) 50,60
Usluga čišćenja odvodnog jarka (dužni metar) 12,50
Usluga iskopa odvodnog jarka m3 20,25
Usluga po jednom prijevozu otpadnog materijala
(tehnološki neopasni otpad relacija cca 10 km)
321,00
Usluga rada stroja 350,00
Usluga porezivanja nerazvrstanih puteva 350,00
Usluga rada radnika 70,00
Usluga košnje javnih površina (flaksanje) visine trave do 50 cm 0,35
Usluga košnje javnih površina(flaksanje) visine trave preko 50 cm 0,65
Usluga rada kamiona 350,00
Usluga rada vibronabijača s radnikom 162,50
Usluga rada agregata za struju 130,00
Usluga rada radnika sa motornom pilom 130,00
Usluga rada radnika s motornom šišačicom živice 130,00
Malčiranje pretežno ravnih zelenih površina visine trave do 0,8 m 0,25
Malčiranje kosih i neravnih površina visine trave iznad 0,8 m 0,28
Malčiranje zelene biljne mase uz prometnice širine do 1,6 m (bankine) 0,23
Usluga rada traktorom 350,00
Usluga rada kamiona sa ralicom 350,00
Usluga rada kamiona s ralicom i posipačem 355,00
Usluga rada kamiona na odvozu snijega 320,00
Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta 378,00
Usluga rada rovokopača na utovaru snijega 310,00
Usluga rada rovokopača na čišćenju strmih i uskih ulica i parkirališta 378,00
Usluga čišćenja nogostupa frejzom 175,00
Usluga rada traktora na čišćenju snijega nerazvrstanih cesta, strmih i uskih ulica 370,00
Usluga rad traktora posipačem na posipavanju dolomitskim agregatom i solju 371,00
Usluga rada traktora ralicom i posipačem na čišćenju snijega po nerazvrstanim cestama 398,00
Ručno čišćenje snijega i leda na pješačkim prijelazima, nogostupima i autobusnim stajalištima 2,00
Ručno posipavanje soli po nogostupima i autobusnim stajalištima 0,83

 

Sve navedene cijene su izražene u HRK i bez PDV-a.

 

Cjenik važi od 15.04.2022.