Poduzeće

MARKOM d.o.o.
MARUŠEVEČKI KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i komunalne poslove

Biljevec 1a
42243 Maruševec

OIB:
60577835534

MB:
01813021

IBAN: HR6423400091110811746

Osnivač:
Općina Maruševec

Godina osnivanja:
2004.

Osnovne djelatnosti:

– Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova,
– Održavanje javnih površina,
– Održavanje nerazvrstanih cesta
– Čišćenje javnih površina, nogostupa i cesta od leda i snjega,
– Pružanje usluga rada strojeva,kamiona, traktora te manjih građevinskih radova.

Temeljni kapital:   48.310,00 €