Izvješće o broju pogreba u 2022.god.

Izvješće UPRAVE GROBLJA  o broju preminulih  i pokopanih osoba  na grobljima u Maruševcu i Druškovcu za 2022. god.

         Tokom 2022. god. preminulo je i napustilo ovozemaljski život 89 naših sumještana  što je 24 osobe manje u odnosu na proteklu godinu a  prema  analizi od kad grobljem upravlja komunalno poduzeće MARKOM. Prema svim prikupljenim podacima iz grobnog očevidnika tokom 2022.g  ukopano je 106 pokojnika  i to 89 koji su imali boravište u Općini Maruševec te ostali koji  su rođeni ili u određenom periodu živjeli u Maruševcu  a preminuli su  Rijeci, Zagrebu,Varaždinu,Tribalju , Črešnjevu, Beretincu, Njemačkoj i Švicarskoj. Također na našim grobljima pokopano je šestero posmrtnih ostataka ekshumiranih preminulih osoba u Rijeci i Zagrebu.  Iz ovog Izvješća vidljivi je pad preminulih u odnosu na godine koje su prethodile 2020. i 2021. te bolesti uzrokovane  Covid  zarazom. Razmatrajući broj novorođene djece u našoj Općini uviđamo tužnu činjenicu da je skoro dva i pol puta više preminulih osoba od rođenih.

  Slijedom navedenog u protekloj godini na groblju u Maruševcu pokopano je 82-je preminule osobe a što je manje u odnosu na  proteklu godinu za 21 preminulu osobu, dok je na groblju u Druškovcu pokopana 24 preminula osoba  što  je u odnosu na prošlu godinu više za 4 preminule osobe. Od preminulih 99 osoba bilo je kršćanske vjere a sedmero preminulih je bilo pripadnika Kršćanske adventističke crkve .

Od 106- preminulih osoba pokopano je 56 muških i 50 ženskih pokojnika a na prvom mjestu po broju umrlih identično kao i prošle godine je naselje Donje Ladanje s  23-oje preminulih od čega 14 muških i 9 ženskih osoba što je za 1 preminulu osobu više nego prošle godine, iza njih slijede ovim redom :  Novaki  sa 8 preminulih -3 muške i 5 ženskih osoba,   Brodarevec  s 7 preminulih -6 muških i 1 ženska osoba,   Druškovec sa 7 preminulih -4 muške i 3 ženske osobe,   Maruševec sa 6 preminulih -4 muške i 2 ženske osobe, Koretinec sa 6 preminulih -4 muške i 2 ženske osobe, Selnik sa 5 preminulih -3 muške i 2 ženske osobe   Čalinec sa 5 preminulih -1 muška i 4 ženske osobe,    Cerje  sa  4 preminule – 2 muške i 2 ženske osobe,     Koškovec sa 4 preminule– 3 muške i 1 ženska osoba,    Greda  sa 4 preminule  2 muške i 2 ženske  osobe, Biljevec s 3 preminule -2 muške i 1  ženska osoba,    Jurketinec s 3 preminule -ženske osobe, Kapelec  s 2 preminula 1  muška i 1 ženske  osoba ,    Bikovec s 2 preminule –  muške osobe , dok u 2022. godini naselja Korenjak nije imalo preminulih .,    Također u 2022.god.  pokopani su posmrtni ostaci sedam ženskih osoba a koje su živjele u Rijeci, Zagrebu, Beretincu i Njemačkoj, te 10 muških osoba koji su živjeli u Varaždinu, Rijeci,Zagrebu,Tribalju,Črešnjevu i Švicarskoj.

Slijedom daljnjih analiza utvrđeno je da je za 26 pokojnika smrt nastupila  u okviru obiteljskog doma,  16 u bolnici  Klenovnik,  31 u bolnici Varaždin ,  16 u bolnici Novi Marof, jedna u bolnici  Zagreb, jedna u bolnici Sušak u Rijeka,jedna u Švicarskoj i jedna u Njemačkoj te 6 u domovima za starije i nemoćne.   Isto tako analizirajući uzrok smrti utvrđeno je da 14 osoba preminulo od karcinoma,   16 od srčanog zastoja,    3 od moždanog udara,   44 od neke druge bolesti,  15 osoba preminulo je prirodnom smrću,10 osoba preminulo je od posljedica bolesti Covid-19, te 1 osoba od posljedica iskrvavljenja , 1 osoba od ciroze jetre ,te 2 osobe od embolije pluća.

             Što se tiče dobne strukture, 1 osoba preminula je između 30 i 39 godina starosti ,  11 osoba  između 50-59 godina,  17 osoba između  60-69 godina,  33 osobe između 70 i 79 godina,  26 osoba između 80-89 godina,   te 11 osoba između 90-99 godina života.

Sagledavajući pokope kroz čitavu godinu u siječnju  je bilo 12 pokopa,u veljači -10, ožujku- 14, travnju- 6, svibnju -11,  lipnju- 4,  srpnju -12,  kolovozu -9, rujnu -8, listopadu -7, studenom -8 i u prosincu 5 pokopa.